Menu

001 | Muzine vzw

Event Communication

001 | Muzine vzw

Logo, brochure, affiche, t-shirt voor culturele vereniging uit Oostende.

‘Mixed Up!’ was het ‘kick-off’-evenement van Muzine vzw, een Oostendse culturele vereniging, opgericht in het voorjaar van 2012. Hun doel is lokaal muzikaal en multimedia talent te steunen via workshops, coördinatie, het beschikbaar stellen van repetitieruimtes en opname-faciliteiten, het organiseren van cursussen, live optredens…

‘Mixed Up!’ was een actieve happening als showcase van de georganiseerde activiteiten met workshops van professionals uit de muziek- en multimediasector en jam-sessies, live concerten, DJ-sessies…

Een typografische benadering was aangewezen om het zeer drukke programma overzichtelijk en leesbaar te houden op de affiche. Bij zo’n aanpak is het belangrijk een zekere ‘visuele gradatie’ aan te houden: de titel van het event fungeerde als de eyecatcher en via kleurgebruik en combineerbare lettertypefamilies kon de rest van de volledige affiche 

De typografische benadering resulteerde in een zeer herkenbare look, die uiteraard werd doorgetrokken in de bijhorende programmabrochure.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!