Menu

014 CC De Grote Post Seizoensbrochure 2016-17

Print

014 CC De Grote Post Seizoensbrochure 2016-17


File 014

Seizoensbrochure CC De Grote Post

Vormgeving Seizoensbrochure 2016-17 voor cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. 

Voor hun printpublicaties, werkt CC De Grote Post vanaf 2015 nauw samen met Gotcha!. Dit relatief jong cultuurcentrum (°2013) in Oostende, positioneert zich van meet af aan in het cultuurlandschap van Vlaanderen met een inhoudelijk sterk aanbod, maar evenzeer met aandacht voor ‘lichtere’ producties.

De visuele vormgeving had, buiten een logo, bij aanvang weinig samenhang. Een ‘zachte’ restyling werd vanaf 2015 ingezet met de lancering van een eigen magazine. De seizoensbrochure 2016-17 bouwt verder op deze vormgeving.

 

CC De Grote Post heeft  bijzondere aandacht voor enkele specifieke doelgroepen, omdat ze nog te weinig deel uit maken van het cultuurcentrum (jongeren en kansengroepen) of omdat ze mee de identiteit van deze stad bepalen (het bijzonder aanwezige senioren- en verenigingsleven).

De visuele vormgeving van het CC kreeg onder impuls van Gotcha! een restyling; een systematischer kleurgebruik (met ‘mintgroen’ als basis, geïnspireerd op de aanwezigheid hiervan doorheen gans het gebouw) en typografie. Er werden ook specifieke logo’s en labels geïntroduceerd.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!