Menu

014 CC De Grote Post Seizoensbrochure 2016-17

Print

014 CC De Grote Post Seizoensbrochure 2016-17


File 014

Seizoensbrochure CC De Grote Post

Vormgeving Seizoensbrochure 2016-17 voor cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. 

Gotcha! werkt vanaf 2015 nauw samen met de artistieke en communicatie-afdeling van cultureel centrum De Grote Post in Oostende. Dit jong cultuurcentrum (°2013) positioneerde zich van meet af aan in het cultuurlandschap van Vlaanderen met een inhoudelijk sterk aanbod, maar evenzeer met aandacht voor ‘lichtere’ producties.

Er zijn ook tal van lokale verenigingen en de amateurkunsten actief in het cultuurcentrum: gaande van vergaderingen tot workshops, repetities en het presenteren van eigen creaties. Zij kunnen hier hun ding doen, maar staan buiten de artistieke werking van het cultuurcentrum.

 

CC De Grote Post heeft  bijzondere aandacht voor enkele specifieke doelgroepen, omdat ze nog te weinig deel uit maken van het cultuurcentrum (jongeren en kansengroepen) of omdat ze mee de identiteit van deze stad bepalen (het bijzonder aanwezige senioren- en verenigingsleven).

De visuele vormgeving van het CC kreeg onder impuls van Gotcha! een restyling; een systematischer kleurgebruik (met ‘mintgroen’ als basis, geïnspireerd op de aanwezigheid hiervan doorheen gans het gebouw) en typografie. Er werden ook specifieke logo’s en labels geïntroduceerd.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!